Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

Распоред часова

 

 

 * црвеном бојом су означени термини информатике

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А  11 308 Иван Станић 28.01.18.2, 4.3, 11.3, 18.3, 1.4 (у 203), 8.4 (у 203), 13.5 (у 203), 20.5 (у 203), 27.5. (у 203)
Предшколско - Б 9 300 Јасмина Добрић 28.01.18.2, 4.3, 11.3, 18.3, 1.4 (у 200), 8.4 (у 200), 13.5 (у 200), 20.5 (у 200), 27.5.(у 200)
Предшколско - Б 11 300 Јасмина Добрић 28.01.18.2, 4.3, 11.3, 18.3, 1.4 (у 200), 8.4 (у 200), 13.5 (у 200), 20.5 (у 200), 27.5. (у 200)
Предшколско - Б 11 310 Оливера Тодоровић 28.01, 18.2, 4.3, 11.3, 18.3, 1.4 (у 004), 8.4 (у 004), 13.5 (у 004), 20.5, 27.5.(у 004)
Предшколско - Б 13 309 Ивана Јовановић Мастиловић 28.01, 18.2, 25.2, 11.3, 18.3, 1.4 (у 202), 8.4 (у 202), 13.5 (у 202), 20.5 (у 202), 27.5 (у 202), 10.6. (у 202)
Предшколско - Ц 9 309 Ивана Јовановић Мастиловић 28.01.18.2, 25.2, 11.3, 18.3, 1.4 (у 202), 8.4 (у 202), 13.5 (у 202), 20.5 (у 202), 27.5 (у 202), 10.6.(у 202)
Предшколско - Ц 9 311 Марина Ђуришић 28.01, 18.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3, 1.4 (у 201), 8.4 (у 201), 13.5 (у 201), 20.5 (у 201), 27.5.(у 201)
Предшколско - Ц 11 309 Ивана Јовановић Мастиловић 28.01.18.2, 25.2, 11.3, 18.3, 1.4 (у 202), 8.4 (у 202), 13.5 (у 202), 20.5 (у 202), 27.5 (у 202), 10.6.(у 202)
Предшколско - Ц 11 311 Марина Ђуришић 28.01, 18.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3, 1.4 (у 201), 8.4 (у 201), 13.5 (у 201), 20.5 (у 201), 27.5. (у 201)
Предшколско - Ц 13 300 Јасмина Добрић 28.01.18.2, 4.3, 11.3, 18.3, 1.4 (у 300), 8.4 (у 300), 13.5 (у 300), 20.5 (у 300), 27.5. (у 300)
Предшколско - Ц 13 311 Марина Ђуришић 28.01, 18.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3, 1.4, 8.4, 13.5, 20.5, 27.5.
Први разред 9 200 Јелена Хаџи-Пурић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 300)
Први разред 9 201 Бојана Матић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 309)
Први разред 11 201 Бојана Матић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 309)
Први разред 11 202 Љиљана Чукић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 311)
Први разред 13 201 Иван Станић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 309)
Први разред 13 202 Љиљана Чукић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 311)
Други разред 9 203 Милица Живановић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 310)
Други разред 9 011 Вера Јоцковић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 308)
Други разред 9 102 Драгица Ивковић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 311)
Други разред 11 203 Милица Живановић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 310)
Други разред 11 200 Јелена Хаџи Пурић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 300)
Други разред 11 011 Вера Јоцковић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 308)
Други разред 13 203 Милица Живановић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 310)
Други разред 13 102 Драгица Ивковић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05. (инф. уч. 308)
Трећи разред 9 012 Јелена Николић 28.01, 18.02, 25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 10.06.
Трећи разред 11 012 Јелена Николић 28.01, 18.02, 25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 10.06.
Трећи разред 11 102 Драгица Ивковић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 01.04, 8.04, 13.5, 20.05, 27.05.
Трећи разред 11 301 Војислав Пантић 18.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 01.04, 08.04, 13.05, 20.05, 27.05.
Трећи разред 13 200 Јелена Хаџи Пурић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 13.05, 20.05, 27.05.
Трећи разред 13 012 Јелена Николић 28.01, 18.02, 25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 10.06.
Четврти разред 9 100 Станка Матковић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05.
Четврти разред 9 101 Верица Илић 28.01, 18.02, 25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05.
Четврти разред 11 100 Станка Матковић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05.
Четврти разред 11 101 Верица Илић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05.
Четврти разред 13 100 Станка Матковић 28.01, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 13.05, 20.05, 27.05.
Увод у програмирање 8.30 308 Горан Јелић  
Увод у програмирање 8.30 310 Жељко Лежаја  
Увод у програмирање 8.30 206 Коста Ђуришић 28.01.

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - Ц 11 310 Јасминка Михаљинац 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Предшколско - Ц 13 310 Јасминка Михаљинац 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Пети разред 9 302 Никола Митриновић 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Пети разред 9 301 Ивана Јовановић Мастиловић 19.02, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Пети разред 11 302 Никола Митриновић 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Пети разред 11 301 Ивана Јовановић Мастиловић 19.02, 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Пети разред 11 303 Александра Димић 22.01. (учионица 109), 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Пети разред 13 302 Никола Митриновић 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Шести разред 9 200 Милица Мисојчић 22.01.(учионица 004), 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Шести разред 9 201 Сандра Андрић 22.01.(учионица 307), 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Шести разред 11 200 Милица Мисојчић 22.01.(учионица 004), 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Шести разред 11 201 Сандра Андрић 22.01.(учионица 307), 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Шести разред 11 203 Александра Шегрт 22.01.(учионица 308), 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Шести разред 13 200 Милица Мисојчић 22.01.(учионица 004), 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Седми разред 9 202 Соња Чукић 22.01. (учионица 306), 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Седми разред 11 202 Соња Чукић 22.01. (учионица 306), 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Седми разред 13 202 Соња Чукић 22.01. (учионица 306), 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Осми - припрема за упис у МГ 9 011 Ненад Лазаревић 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Осми - припрема за упис у МГ 9 102 Нинослав Ћирић 22.01. (учионица 208), 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 1.04, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Осми - припрема за упис у МГ 11 011 Ненад Лазаревић 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Осми - припрема за упис у МГ 11 102 Нинослав Ћирић 22.01. (учионица 208), 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 1.04, 2.04, 8.04, 9.04, 23.04, 14.05, 20.05, 21.05.
Осми - припрема за упис у МГ 13 011 Ненад Лазаревић 29.01, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.
Основи прог. у графичком окружењу - 1. део 8.30 310 Жељко Лежаја 19.02, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 2.04, 9.04, 23.04, 14.05, 21.05.

 


 

 

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ПСИХОЛОГОМ ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСЕВА ВИКЕНДОМ

– друго полугодиште –

  • субота, 11. март: 9.30 - 13.30h
  • недеља, 9. април: 9.00 - 14.00h
  • недеља, 14. мај: 9.00 - 14.00h

Молимo заинтересоване да сусрет закажу путем ел. поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , како бисмо избегли гужве и непотребно чекање.

 


 

РАД РАЧУНОВОДСТВА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ:

  • • Март: 18., 19. (од 9.30 до 13.30)
  • • Април: 8., 9. (од 9.30 до 13.30)
  • • Мај: 20., 21. (од 9.30 до 13.30)

 


 

ПЛАН ШКОЛЕ