Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel

Фејсбук страница Удружења

A+ R A-

Школа младих математичара

 

Удружења "Кликер" и "Кликерчић" сваке школске године организују Школу младих математичара за ученике од предшколског узраста до осмог разреда основне школе. Због јако великог интересовања, а да би се избегле гужве, настава ће се одвијати СУБОТОМ за ученике предшколског узраста, првог, другог, трећег и четвртог разреда, а НЕДЕЉОМ за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда.

Курсеви из математике се састоји од 40 часова (20 двочасова, тј. 20 сусрета) који су распоређени током целе школске године. Распоред радних субота и недеља се одређује у октобру и сваки ученик га добије на првом часу што значи да нису све суботе односно недеље радне.

Приликом пријављивања понуђени су Вам слободни термини (у колико сати почиње курс) и име професора који држи тај курс у том термину. Уколико се не формира група коју сте навели, организатор може да Вам понуди другу групу.

Курсеви из информатике се састоји од 30 часова (10 трочасова, тј. 10 сусрета) који су распоређени током једног полугодишта. Распоред радних субота/недеља се одређује у октобру и сваки ученик га добије на првом часу што значи да нису све суботе односно недеље радне.

Школа младих математичара почиње у октобру.

Организујемо следеће курсеве:

 


1. ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРАШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ

 

Постоје три курса за предшколце.

Први курс (А) обухвата децу узраста од 4 годинe (односно децу која крећу 2022. године у први разред), други курс (Б) је намењен деци узраста од 5 година (односно за децу која 2021. године полазе у први разред), а трећи курс (Ц) намењен је деци узраста од 6 година (односно деци која 2020. године полазе у први разред).

Приликом пријављивања молимо да обратите пажњу на који курс дете пријављујете (предшколско А, предшколско Б или предшколско Ц).

Програм рада за све три групе може да се види овде.

Курс за предшколски узраст обухвата 40 часова наставе (20 двочасова, тј. 20 сусрета) који су распоређени током целе школске године. Курс се састоји од 30 часова математике и 10 часова информатике. Распоред радних субота и недеља се одређује у октобру и сваки ученик га добије на првом часу што значи да нису све суботе односно недеље радне.

Сви заинтересовани родитељи и ученици могу да дођу на консултације код психолога Математичке гимназије. Овај разговор није обавезан. Моле се заинтересовани да сусрет закажу путем имејла. Распоред рада психолога и начин заказивања можете видети на страници.

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

 

 

ШКОЛА МАТЕМАТИКЕ НА НЕМАЧКОМ ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ - НЕШТО ПОТПУНО НОВО!

 

 

 

Математика и немачки за предшколце! Усвајање основних математичких појмова, развијање логичког и критичког мишљења кроз учење немачког језика. Намењен је деци узраста од пет и шест година.

Радионицу воде Александра Беговић, проф. немачког језика и Оливера Тодоровић, проф. математике.

Курс обухвата 40 часова наставе (20 двочасова тј. 20 сусрета) који су распоређени током целе школске године. Настава се одржава недељом од 12 часова.

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

 

 

ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

 

Курс се састоји од 40 часова математике (20 двочасова, тј. 20 сусрета) који су распоређени током целе школске године. Распоред радних субота и недеља се одређује у октобру и сваки ученик га добије на првом часу што значи да нису све суботе односно недеље радне.

Курс је прилагођен наставном плану и програму математике разреда који ученик похађа, с тим да се уче и вежбају мало сложенији задаци. Курсеви су намењени утврђивању знања и припремама за такмичења.

Сви заинтересовани родитељи и ученици могу да дођу на консултације код психолога Математичке гимназије. Овај разговор није обавезан. Моле се заинтересовани да сусрет закажу путем имејла. Распоред рада психолога и начин заказивања можете видети на страници.

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

 

 


2. ШКОЛА МЛАДИХ ПРОГРАМЕРА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


У зависности од узраста и интересовања ученици могу да похађају један од следећих курсева:

  • Увод у свет програмирања (за ученике од I до IV разреда одржава се суботом, а за ученике од V до VIII разреда одржава се недељом)
  • Основи програмирања у графичком окружењу - први део (одржава се недељом)
  • Основи програмирања у графичком окружењу - други део (одржава се недељом)
  • Алгоритамско решавање проблема (Увод у такмичарско програмирање) - (одржава се недељом)

Сваки од курсева састоји се од 30 часова наставе програмирања. Сваки ученик ради на засебном рачунару.

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

 

УВОД У ПРОГРАМИРАЊЕ

 

У оквиру овог курса уводимо заинтересоване ученике у свет програмирања користећи савремени програмски језик Скреч (енгл. Scratch). Скреч је визуелни програмски језик који садржи елементе објектно оријентисаног програмирања и омогућава једноставно креирање програма. Програм се формира од блокова који су визуелно представљени. Ученик не мора да познаје синтаксу програмског језика већ само уклапа постојеће блокове градећи програмску целину, попут слагања Лего коцкица при формирању неког објекта. Највећи део инструкција програмског језика Скреч намењен је раду с графиком, звуком и креирању анимационих и видео ефеката.

За ученике од I до IV разреда одржава се суботом, а за ученике од V до VIII разреда одржава се недељом. Курс се састоји од 30 часова, тј. 10 трочасова (десет сусрета).

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

 

ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА У ГРАФИЧКОМ ОКРУЖЕЊУ (1. И 2. ДЕО)

 

У оквиру ових курсева упознајемо заинтересоване ученике са креирањем апликација у савременом програмском језику C#. C# је визуелни објектно оријентисани програмски језик чија је синтакса базирана на синтакси програмског језика C. Израда графичке апликације се одвија у две фазе. У првој фази програмер дизајнира визуелни оквир апликације а затим програмира реакције апликације на акције корисника. Овај курс се реализује из два дела: Први део Кроз овај део ученици ће упознати основне компоненете графичког окружења (Button, TextBox, Label, ListBox, Timer) и основе програмирања у њему. Курс обухвата израду апликација линијске и разгранате структуре. Други део Овај део обухвата израду апликација цикличне структуре. Ученике упознајемо и са сложенијим компонентама графичког окружења, као и са сложеним типовима података (структуре, низови). За овај део неопходно је основно познавање графичког окружења и синтаксе програмског језика C#.

Одржава се недељом. Курс се састоји од 30 часова, тј. 10 трочасова (десет сусрета).

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

 

АЛГОРИТАМСКО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА (Увод у такмичарско програмирање)

 

Овај курс представља припрему ученика основне школе за такмичења из програмирања. У оквиру овог курса упознајемо ученике са алгоритмима за решавање разноврсних проблема.

Курс се састоји од 30 часова, тј. 10 трочасова (десет сусрета).

План рада курса Алгоритамско решавање проблема

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

 


 

Прилог РТС-а о Школи младих математичара, 20. март 2018. године