Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

Школа младих математичара

 

 

ПРИЈАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ПОЧЕЋЕ У ЈУЛУ 2019. ГОДИНЕ

 


 

Прилог РТС-а о Школи младих математичара, 20. март 2018. године

 

Удружења "Кликер" и "Кликерчић" сваке школске године организују Школу младих математичара за ученике од предшколског узраста до осмог разреда основне школе. Због јако великог интересовања, а да би се избегле гужве, настава ће се одвијати СУБОТОМ за ученике предшколског узраста, првог, другог, трећег и четвртог разреда, а НЕДЕЉОМ за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда.

Настава се састоји се од 40 часова који су распоређени током целе школске године.

Школа младих математичара почиње у октобру.

Организујемо следеће курсеве:

 

ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ

Постоје три курса за предшколце.

Први курс (А) обухвата децу узраста од 4 годинe (односно децу која крећу 2021. године у први разред), други курс (Б) је намењен деци узраста од 5 година (односно за децу која 2020. године полазе у први разред), а трећи курс (Ц) намењен је деци узраста од 6 година (односно деци која 2019. године полазе у први разред). Курс се састоји од 40 часова наставе, тј. 20 сусрета.

Програм рада за све три групе се може видети овде.

Сви заинтересовани родитељи и ученици могу доћи и на консултације са психологом школе. Овај разговор није обавезан. Моле се заинтересовани да сусрет закажу путем имејла. Распоред рада психолога и начин заказивања можете видети на страници.

 

Прилог РТС-а о Школи младих математичара емитован 5. децембра 2016. године

 

 

ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ, ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ, ЧЕТВРТОГ, ПЕТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА

Курс се састоји од 40 часова математике.

Курс за ученике основне школе намењен је и прилагођен наставном плану и програму математике разреда који ученик похађа, с тим да се уче и вежбају мало сложенији задаци. Курсеви су намењени утврђивању знања и припремама за такмичења.

Сви заинтересовани родитељи и ученици могу доћи и на консултације са психологом школе. Овај разговор није обавезан. Моле се заинтересовани да сусрет закажу путем имејла. Распоред рада психолога и начин заказивања можете видети на страници.

 

 

ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА УЧЕНИКЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

Настава је намењена ученицима VI разреда као вид додатне наставе који желе да науче више. Курс се састоји од 40 часова наставе из математике која се одржава недељом по два школска часа. Током курса одржаће се два родитељска састанка.

Сви заинтересовани родитељи и ученици могу доћи и на консултације са психологом школе. Овај разговор није обавезан. Моле се заинтересовани да сусрет закажу путем имејла. Распоред рада психолога и начин заказивања можете видети на страници.

 

ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Настава је намењена ученицима VIII разреда као вид додатне наставе који желе да науче више. Курс се састоји од 40 часова наставе из математике која се одржава недељом по два школска часа. Током курса одржаће се два родитељска састанка.

Сви заинтересовани родитељи и ученици могу доћи и на консултације са психологом школе. Овај разговор није обавезан. Моле се заинтересовани да сусрет закажу путем имејла. Распоред рада психолога и начин заказивања можете видети на страници.

 

 

ШКОЛА МЛАДИХ ПРОГРАМЕРА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

(ЧАСОВИ ИЗ ПРОГРАМИРАЊА ПОЧИЊУ ИСКЉУЧИВО У 8.30 ЧАСОВА)

У зависности од узраста и интересовања ученици могу да похађају један од следећих курсева:

  • Увод у свет програмирања (за ученике III и IV разреда одржава се суботом, за ученике V, VI, VII и VIII разреда одржава се недељом)
  • Основи програмирања у графичком окружењу - први део (одржава се недељом)
  • Основи програмирања у графичком окружењу - други део (одржава се недељом)
  • Алгоритамско решавање проблема (Увод у такмичарско програмирање) - (одржава се недељом)

Сваки од курсева састоји се од 30 часова наставе програмирања. Сваки ученик ради на засебном рачунару.

 

 

Увод у свет програмирања

У оквиру овог курса уводимо заинтересоване ученике у свет програмирања користећи савремени програмски језик Скреч (енгл. Scratch). Скреч је визуелни програмски језик који садржи елементе објектно оријентисаног програмирања и омогућава једноставно креирање програма. Програм се формира од блокова који су визуелно представљени. Ученик не мора да познаје синтаксу програмског језика већ само уклапа постојеће блокове градећи програмску целину, попут слагања Лего коцкица при формирању неког објекта. Највећи део инструкција програмског језика Скреч намењен је раду с графиком, звуком и креирању анимационих и видео ефеката.

За ученике III и IV разреда одржава се суботом од 8,30 часова, за ученике V, VI, VII и VIII разреда одржава се недељом од 8,30 часова. Курс се састоји од 30 часова, тј. 10 трочасова (десет сусрета).

 

 

Основи програмирања у графичком окружењу

У оквиру ових курсева упознајемо заинтересоване ученике са креирањем апликација у савременом програмском језику C#. C# је визуелни објектно оријентисани програмски језик чија је синтакса базирана на синтакси програмског језика C. Израда графичке апликације се одвија у две фазе. У првој фази програмер дизајнира визуелни оквир апликације а затим програмира реакције апликације на акције корисника. Овај курс се реализује из два дела: Први део Кроз овај део ученици ће упознати основне компоненете графичког окружења (Button, TextBox, Label, ListBox, Timer) и основе програмирања у њему. Курс обухвата израду апликација линијске и разгранате структуре. Други део Овај део обухвата израду апликација цикличне структуре. Ученике упознајемо и са сложенијим компонентама графичког окружења, као и са сложеним типовима података (структуре, низови). За овај део неопходно је основно познавање графичког окружења и синтаксе програмског језика C#.

Одржава се недељом од 8.30 часова. Курс се састоји од 30 часова, тј. 10 трочасова (десет сусрета).

 

 

Алгоритамско решавање проблема (Увод у такмичарско програмирање)

Овај курс представља припрему ученика основне школе за такмичења из програмирања. У оквиру овог курса упознајемо ученике са алгоритмима за решавање разноврсних проблема.

Курс се састоји од 30 часова, тј. 10 трочасова (десет сусрета).