Примери уплатнице

 

 

 

* Код Позива на број када се уноси број телефона, треба написати број мобилног телефона који сте унели приликом попуњавања формулара и то тако да почиње са 0 (без +381) и без додатних знакова (цртица и сл).  (нпр. 063111111, тако да би позив на број за предшколску групу изгледао 2019-0-063111111).

 


 

 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - МАТЕМАТИКА НА НЕМАЧКОМ ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - УВОД У ПРОГРАМИРАЊЕ

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА У ГРАФИЧКОМ ОКРУЖЕЊУ 1. ДЕО

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА У ГРАФИЧКОМ ОКРУЖЕЊУ 2. ДЕО

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - АЛГОРИТАМСКО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА