Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

Распоред часова

 

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ (друго полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А  11 308  Александра Димић  23.02., 9.03., 16.03., 30.03., 20.04., 11.05., 18.05., 8.06.
Предшколско - А  11 307 Јелена Ристић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Предшколско - А  13 308  Александра Димић  23.02., 9.03., 16.03., 30.03., 20.04., 11.05., 18.05., 8.06.
Предшколско - Б  9 309  Александра Шегрт  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05. 
Предшколско - Б  9 308  Светлана Тасић 9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Предшколско - Б 11 311  Светлана Тасић 9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Предшколско - Б  11 206  Јана Вучковић 9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Предшколско - Б  13 311  Јасмина Добрић  9.03., 16.03., 30.03., 6.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Предшколско - Ц 9 201  Оливера Тодоровић  9.03., 30.03., 6.04., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Предшколско - Ц  11 306  Даница Зечевић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.  
Предшколско - Ц 11 300  Иван Станић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Предшколско - Ц 11 309 Александра Шегрт 9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Предшколско - Ц  13 201  Оливера Тодоровић  9.03., 30.03., 6.04., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Предшколско - Ц 13 309 Александра Шегрт 9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Први разред 9 300  Иван Станић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Први разред  9 203  Ивана Јовановић Мастиловић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Први разред  11 203  Ивана Јовановић Мастиловић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Први разред  11 201  Оливера Тодоровић  9.03., 30.03., 6.04., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Први разред  11 302  Љиљана Чукић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Први разред  13 300  Иван Станић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Први разред 13 203  Ивана Јовановић Мастиловић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Други разред 9 011  Вера Јоцковић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Други разред 9 202  Милица Живановић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 18.05., 25.05., 8.06.
Други разред 9 208  Јовица Милисављевић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Други разред  9 302 Љиљана Чукић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Други разред  11  011 Вера Јоцковић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05. 
Други разред  11 202  Милица Живановић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 18.05., 25.05., 8.06.
Други разред  11 208  Јовица Милисављевић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Други разред 11 303 Бојана Ивић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05. 
Други разред  13 202  Милица Живановић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 18.05., 25.05., 8.06.
Други разред  13 200  Јелена Хаџи-Пурић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Трећи разред  9 012  Јелена Николић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Трећи разред 9 004  Драгица Ивковић  9.03., 30.03., 6.04., 13.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Трећи разред 9 301  Јасмина Добрић  9.03., 16.03., 30.03., 6.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Трећи разред  11 012  Јелена Николић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05. 
Трећи разред  11 004 Драгица Ивковић  9.03., 30.03., 6.04., 13.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Трећи разред  11 301  Јасмина Добрић  9.03., 16.03., 30.03., 6.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Трећи разред 13 012  Јелена Николић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Трећи разред  13 004  Драгица Ивковић  9.03., 30.03., 6.04., 13.04., 11.05., 18.05., 25.05., 8.06.
Четврти разред 9 100  Станка Матковић  23.02., 2.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Четврти разред 9 101  Никола Митриновић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Четврти разред  11 100  Станка Матковић  23.02., 2.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Четврти разред  11  200 Јелена Хаџи-Пурић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Четврти разред  11  102 Војислав Пантић 9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 18.05., 25.05., 8.06.
Четврти разред  11  101 Никола Митриновић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Четврти разред  13 102 Војислав Пантић  9.03., 16.03., 30.03., 13.04., 20.04., 18.05., 25.05., 8.06.
Четврти разред  13 100 Станка Матковић  23.02., 2.03., 30.03., 13.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05.
Увод у програмирање 8.30 310    
Увод у програмирање 11  310    

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ (друго полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - Ц  11   300 Јасминка Михаљинац  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Пети разред  9 102  Милица Живановић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 02.06.
Пети разред  9 100  Ивана Јовановић Мастиловић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05., 2.06.
Пети разред  11 102  Милица Живановић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 02.06.
Пети разред 11 100  Ивана Јовановић Мастиловић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05., 2.06.
 
Пети разред 11 101  Катарина Лукић 24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05. 
Пети разред 13 102  Милица Живановић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 02.06.
Шести разред 9 200  Милица Мисојчић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Шести разред 9 201  Сандра Андрић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Шести разред 11 200  Милица Мисојчић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Шести разред 11 201  Сандра Андрић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Шести разред 11 203  Бојана Матић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05., 2.06.
Шести разред 13 203  Бојана Матић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05., 2.06.
Седми разред 9 202  Соња Чукић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 21.04., 19.05., 26.05., 2.06.
Седми разред 11 202  Соња Чукић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 21.04., 19.05., 26.05., 2.06.
Седми разред 13 202  Соња Чукић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 21.04., 19.05., 26.05., 2.06.
Осми - додатна настава  9 011  Верица Илић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Осми - додатна настава 9 012  Бојана Јевтић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Осми - додатна настава 11 011  Верица Илић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Осми - додатна настава 11 012  Бојана Јевтић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Осми-додатна настава  13  011  Верица Илић  24.02., 3.03., 10.03., 31.03., 7.04., 21.04., 19.05., 26.05.
Увод у програмирање  8.30  308    
Основи програмирања 1  8.30  309     
Алгоритамско решавање проблема 11 310    
Алгоритамско решавање проблема 11 311    

 

 


 

РАСПОРЕД РАДА РАЧУНОВОДСТВА

 

30.03.2019. од 9 до 13

31.03.2019. од 9 до 13

20.04.2019. од 9 до 13

21.04.2019. од 9 до 13

18.05.2019. од 9 до 13

19.05.2019. од 9 до 13

 

 


РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА СА ПСИХОЛОГОМ

ПРЕДШКОЛЦИ И УЧЕНИЦИ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА (консултације заказати путем имејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • 09.03.2019. од 8.30 до 12.30
  • 11.05.2019. од 8.30 до 12.30

 

УЧЕНИЦИ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА (консултације заказати путем имејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • 10.03.2019. од 8.30 до 12.30
  • 19.05.2019. од 8.30 до 12.30

 


 

ПЛАН ШКОЛЕ