Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel

Фејсбук страница Удружења

A+ R A-

Распоред часова

 

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ (прво полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А 11 308  Маша Тиосављевић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.
Предшколско - А 13 308  Маша Тиосављевић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.
Предшколско - Б  9 309  Светлана Тасић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 07.12., 14.12., 21.12., 11.01. 
Предшколско - Б 11 311  Јана Вучковић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01. 
Предшколско - Б 13 311  Јана Вучковић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01. 
Предшколско - Ц 9 201  Оливера Тодоровић 12.10., 19.10., 26.10., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.01. 
Предшколско - Ц 9 300  Марија Лежаја 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.01. 
Предшколско - Ц 11 309  Светлана Тасић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 07.12., 14.12., 21.12., 11.01. 
Предшколско - Ц 11 206  Марко Цимбаљевић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01. 
Предшколско - Ц 11 300  Марија Лежаја 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.01. 
Предшколско - Ц 13 309  Светлана Тасић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 07.12., 14.12., 21.12., 11.01.
Први разред 9 202  Ивана Јовановић-Мастиловић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.01. 
Први разред 9 102  Марко Цимбаљевић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01. 
Први разред 11 202  Ивана Јовановић-Мастиловић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.01.
Први разред 11 201  Оливера Тодоровић 12.10., 19.10., 26.10., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.01.  
Први разред 11 307  Филип Мастиловић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 7.12,  14.12., 21.12., 18.01., 11.01.  
Први разред 13 202  Ивана Јовановић-Мастиловић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.01.
Други разред 9 011  Вера Јоцковић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.   
Други разред 9 203  Петар Мијаљевић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.   
Други разред 11 011  Вера Јоцковић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.   
Други разред 11 203  Петар Мијаљевић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.   
Други разред 11 200  Љиљана Чукић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01. 
Други разред 13 203  Петар Мијаљевић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.   
Други разред 13 201  Оливера Тодоровић 12.10., 19.10., 26.10., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.01. 
Трећи разред 9 012  Јелена Николић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.  
Трећи разред 9 004  Драгица Ивковић 5.10., 12.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.  
Трећи разред 11 012  Јелена Николић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.  
Трећи разред 11 004  Драгица Ивковић 5.10., 12.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01. 
Трећи разред 11 302  Милана Марић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 21.12., 11.01.,25.01. 
Трећи разред 13 012  Јелена Николић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.   
Трећи разред 13 200  Јелена Хаџи-Пурић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.   
Четврти разред 9 100  Станка Матковић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12.,  
Четврти разред 9 101  Никола Митриновић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.  
Четврти разред  11 100  Станка Матковић

5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12.

Четврти разред  11 101  Никола Митриновић 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.  
Четврти разред  11 102  Војислав Пантић 5.10., 12.10., 19.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.  
Четврти разред  13 102  Војислав Пантић 5.10., 12.10., 19.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.  
Четврти разред  13 004  Драгица Ивковић 5.10., 12.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.  
Увод у програмирање 8.30 310  Жељко Лежаја 5.10., 12.10., 19.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.
Увод у програмирање 8.30 311  Милош Арсић 5.10., 12.10., 19.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.
Увод у програмирање 11 310  Жељко Лежаја 5.10., 12.10., 19.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 11.01.

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ (прво полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - Ц  11 300  Јасминка Михаљинац 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01.
Математика на немачком за предшколце 12 004 Оливера Тодоровић, Александра Беговић 01.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01.
Пети разред 9 102  Милица Живановић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Пети разред 9 101  Ивана Јовановић-Мастиловић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Пети разред 11 102  Милица Живановић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Пети разред 11 101  Ивана Јовановић-Мастиловић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01.
Пети разред 13 102  Милица Живановић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Пети разред 13 101 Ивана Јовановић-Мастиловић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01.
Шести разред 9 202  Милица Иконић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Шести разред 11 203  Бојана Матић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Шести разред 11 201  Катарина Лукић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Шести разред 11 202  Милица Иконић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01.
Шести разред 13 203  Бојана Матић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Седми разред 9 302  Соња Чукић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Седми разред 11 302  Соња Чукић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Седми разред 13 302  Соња Чукић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01.
Осми - додатна настава 9 011  Верица Илић 6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Осми - додатна настава 11 011  Верица Илић 6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Осми - додатна настава 13 011  Верица Илић 6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Увод у програмирање  8.30 309  Коста Ђуришић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 15.12.,22.12.
Основи програмирања 1  8.30 310  Станка Матковић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12. 
Алгоритамско решавање проблема 13 310  Јелена Хаџи-Пурић 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 22.12., 12.01.

 

 


РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА СА ПСИХОЛОГОМ

ПРЕДШКОЛЦИ И УЧЕНИЦИ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА (консултације заказати путем имејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

УЧЕНИЦИ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА (консултације заказати путем имејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • недеља, 17. новембар 2019., 8.30-12.30h
  • недеља, 12. јануар 2020., 8,30-12.30h

 


 

ПЛАН ШКОЛЕ