Распоред часова

 

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ (друго полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А 11 308  Маша Тиосављевић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Предшколско - А 13 308  Маша Тиосављевић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Предшколско - Б  9 309  Светлана Тасић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Предшколско - Б 11 311  Јана Вучковић 22.02., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05., 6.06.
Предшколско - Б 13 311  Јана Вучковић 22.02., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05., 6.06.
Предшколско - Ц 9 201  Оливера Тодоровић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05., 6.06.
Предшколско - Ц 9 300  Марија Лежаја 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Предшколско - Ц 11 309  Светлана Тасић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05. 
Предшколско - Ц 11 206  Марко Цимбаљевић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Предшколско - Ц 11 300  Марија Лежаја 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Предшколско - Ц 13 309  Светлана Тасић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Први разред 9 202  Ивана Јовановић-Мастиловић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Први разред 9 102  Марко Цимбаљевић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Први разред 11 202  Ивана Јовановић-Мастиловић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Први разред 11 201  Оливера Тодоровић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05., 6.06.
Први разред 11 307  Филип Мастиловић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Први разред 13 202  Ивана Јовановић-Мастиловић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Други разред 9 011  Вера Јоцковић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Други разред 9 203  Петар Мијаљевић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Други разред 11 011  Вера Јоцковић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Други разред 11 203  Петар Мијаљевић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Други разред 11 200  Љиљана Чукић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Други разред 13 203  Петар Мијаљевић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Други разред 13 201  Оливера Тодоровић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05., 6.06.
Трећи разред 9 012  Јелена Николић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Трећи разред 9 004  Драгица Ивковић 25.01., 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05.
Трећи разред 11 012  Јелена Николић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Трећи разред 11 004  Драгица Ивковић 25.01., 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05.
Трећи разред 11 302  Милана Марић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Трећи разред 13 012  Јелена Николић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Трећи разред 13 200  Јелена Хаџи-Пурић 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Четврти разред 9 100  Станка Матковић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05., 6.06.
Четврти разред 9 101  Никола Митриновић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Четврти разред  11 100  Станка Матковић

22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05., 6.06.

Четврти разред  11 101  Никола Митриновић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Четврти разред  11 102  Војислав Пантић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Четврти разред  13 102  Војислав Пантић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05., 30.05.
Четврти разред  13 004  Драгица Ивковић 22.02., 14.03., 21.03., 28.03., 4.04., 25.04., 9.05., 23.05.
         
         
         

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ (друго полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - Ц  11 300  Јасминка Михаљинац 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 10.05., 17.05.
Математика на немачком за предшколце 12 004  Оливера Тодоровић, Александра Беговић 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 10.05., 17.05., 24.05., 31.05., 7.06.
Пети разред 9 102  Милица Живановић 1.03., 8.03., 15.03., 22.03., 10.05., 17.05., 24.05., 31.05.
Пети разред 9 101  Ивана Јовановић-Мастиловић 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 10.05., 24.05.
Пети разред 11 102  Милица Живановић 1.03., 8.03., 15.03., 22.03., 10.05., 17.05., 24.05., 31.05.
Пети разред 11 101  Ивана Јовановић-Мастиловић 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 10.05., 24.05.
Пети разред 13 102  Милица Живановић 1.03., 8.03., 15.03., 22.03., 10.05., 17.05., 24.05., 31.05.
Пети разред 13 101  Ивана Јовановић-Мастиловић 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 10.05., 24.05.
Шести разред 9 202  Милица Иконић 8.03., 15.03., 29.03., 5.04., 17.05., 7.06.
Шести разред 11 203  Бојана Матић 8.03., 15.03., 29.03., 5.04., 17.05., 7.06.
Шести разред 11 201  Катарина Лукић 8.03., 15.03., 29.03., 5.04., 17.05., 7.06.
Шести разред 11 202  Милица Иконић 8.03., 15.03., 29.03., 5.04., 17.05., 7.06.
Шести разред 13 203  Бојана Матић 8.03., 15.03., 29.03., 5.04., 17.05., 7.06.
Седми разред 9 302  Соња Чукић 8.03., 15.03., 29.03., 5.04., 10.05., 17.05.
Седми разред 11 302  Соња Чукић 8.03., 15.03., 29.03., 5.04., 10.05., 17.05.
Седми разред 13 302  Соња Чукић 8.03., 15.03., 29.03., 5.04., 10.05., 17.05.
Осми - додатна настава 9 011  Верица Илић 1.03., 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 10.05.
Осми - додатна настава 11 011  Верица Илић 1.03., 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 10.05.
Осми - додатна настава 13 011  Верица Илић 1.03., 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 10.05.
         
         
         

 

 


РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА СА ПСИХОЛОГОМ

ПРЕДШКОЛЦИ И УЧЕНИЦИ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА (консултације заказати путем имејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

УЧЕНИЦИ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА (консултације заказати путем имејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 


 

ПЛАН ШКОЛЕ