Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

О Удружењу "Кликерчић"

 

 

 

Удружење "Кликерчић" је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области образовања и васпитања (основно и средње образовање), унапређивања и популаризације математике и природних наука, подршке за припреме и учествовања на такмичењима ученика, као и организације кампова и припремне наставе за ученике.

Циљеви Удружења "Кликерчић" су:

  • - популаризација математике, информатике и природних наука;
  • - усавршавање знања из свих области и припрема ученика за домаћа и међународна такмичења;
  • - организовање летњих и зимских кампова за ученике основне и средње школе са циљем организовања наставе математике, информатике и природних наука.

Предавачи би били истакнути професори Математичке гимназије и Универзитета, као и бивши ученици Математичке гимназије.

Циљ је додатно надограђивање знања стеченог током школске године; организовање наставе из Српског језика за ученике из расејања; организовање спортских активности и такмичења; повезивање математичких, спортских и културних пројеката; афирмација угледа Математичке гимназије; рад на обезбеђивању квалитетних услова за рад ученика и наставника; израда програма посета значајним научним, културним и спортским манифестацијама; стипендирање и награђивање талентованих ученика итд.

Ради остваривања својих циљева Удружење "Кликерчић" нарочито:

  • - прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области образовања и васпитања;
  • - организује, само или у заједници са другим организацијама, саветовања, семинаре и друге облике едукације које су у вези са циљевима Удружења
  • - сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве образовањем и васпитањем.

 


 

Адреса: Београд, Краљице Наталије 37

Матични број: 28210949

ПИБ: 109699088

Текући рачун: 160-458161-83 (Банка Интеза)

Шифра делатности: 9499