Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

Примери уплатнице

 

 

 

* Код Позива на број када се уноси број телефона, треба написати број мобилног телефона који сте унели приликом попуњавања формулара и то тако да почиње са 0 (без +381) и без додатних знакова (цртица и сл).  (нпр. 063111111, тако да би позив на број за предшколску групу изгледао 2022-0-063111111).

 


 

 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ

 


 

 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - УВОД У ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА (суботом)

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ, ШЕСТОГ, СЕЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА (недељом)

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - РОБОТИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА (суботом)

 


 

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА КУРС - СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА (недељом)