Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

Распоред часова

 

 

 


 

 

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ (прво полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А 11 202  Ана Вучићевић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11.,  10.12., 17.12., 24.12.
Предшколско - Б  9 102  Тамара Симић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Предшколско - Б 11 303  Ива Ђондовић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Предшколско - Ц 9 200  Стојан Лежаја  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Предшколско - Ц 11 102  Тамара Симић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Предшколско - Ц 11 200  Стојан Лежаја  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Предшколско - Ц 13 202  Ана Вучићевић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11.,  10.12., 17.12., 24.12.
Први разред 9 100  Светлана Тасић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Први разред 9 202  Милан Ђукић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Први разред 11 100  Светлана Тасић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Први разред 11 203  Љиљана Чукић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Први разред 13 100  Светлана Тасић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Други разред 9 302  Филип Мастиловић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Други разред 11 011  Вера Јоцковић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Други разред 11 004  Јелена Николић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Други разред 13 203  Љиљана Чукић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Други разред 13 004  Јелена Николић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Трећи разред 9 201  Оливера Тодоровић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Трећи разред 9 101  Драгица Ивковић  8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Трећи разред 11 201  Оливера Тодоровић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Трећи разред 11 302  Филип Мастиловић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Трећи разред 13 101  Драгица Ивковић  8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Четврти разред 9 011  Вера Јоцковић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Четврти разред  11 101  Драгица Ивковић 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Четврти разред  11  012  Војислав Пантић 8.10., 15.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Четврти разред  13 302  Филип Мастиловић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Четврти разред  13 012  Војислав Пантић 8.10., 15.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Увод у програмирање - трећи разред 9 309  Милош Арсић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Увод у програмирање - четврти разред 11 309  Милош Арсић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Роботика - први и други разред 11 300  Никола Дракулић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
Роботика - трећи и четврти разред 13  300  Никола Дракулић  1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.

 

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ (прво полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Пети разред 9 100  Ивана Јовановић Мастиловић 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12.
Пети разред 9 101  Марија Зелић  9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Пети разред 11 100  Ивана Јовановић Мастиловић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Пети разред 11  101  Марија Зелић 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Пети разред 13 100  Ивана Јовановић Мастиловић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Шести разред 9  202  Дарко Чучак  2.10., 9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Шести разред 9 203  Милана Марић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Шести разред 11 202  Дарко Чучак  2.10., 9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Шести разред 11  203  Милана Марић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Шести разред 13 201  Катарина Лукић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Седми разред 9 102  Марко Цимбаљевић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Седми разред 11 102  Марко Цимбаљевић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Седми разред 13 109  Јелена Илић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Осми - додатна настава 9 011  група професора  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Осми - додатна настава 11 011  група професора  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Осми - додатна настава 11 012  Јелена Илић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Осми - додатна настава 13  011  група професора  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Програмирање - пети 11 311  Стефан Стојановић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Програмирање - шести 11 310  Жељко Лежаја  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Програмирање - шести 13 310  Жељко Лежаја  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Програмирање - седми 11 309  Данил Грбић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Програмирање - осми 9 310  Стефан Стојановић  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 
Српски језик - осми 11 200 Душица Антанасковић  2.10., 9.10., 16.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 

 

 

 


 

ПЛАН ШКОЛЕ