Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

Распоред часова

 

 

 


 

 

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ (друго полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А 11 004  Маша Тиосављевић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05., 4.06.
Предшколско - Б  9 100   Светлана Тасић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Предшколско - Б 11 100   Светлана Тасић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Предшколско - Ц 9 102   Марија Лежаја 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Предшколско - Ц 11 102   Марија Лежаја 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Предшколско - Ц 11 101   Ана Вучићевић 29.01., 26.02., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05., 4.06.
Предшколско - Ц 13 100   Светлана Тасић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Први разред 9 200   Ивана Јовановић Мастиловић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Први разред 9 203   Оливера Тодоровић 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Први разред 11 200   Ивана Јовановић Мастиловић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Први разред 11 202   Љиљана Чукић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05.
Први разред 13 201   Филип Мастиловић 29.01., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05., 4.06.
Други разред 9 201   Филип Мастиловић 29.01., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05., 4.06.
Други разред 9 208  Марина Васиљевић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05.
Други разред 11 011   Вера Јоцковић  29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05.
Други разред 11 203   Оливера Тодоровић  26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Други разред 11 208   Марина Васиљевић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05.
Други разред 13 202   Љиљана Чукић  29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05.
Трећи разред 9 011   Вера Јоцковић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 9.04., 16.04., 7.05., 21.05.
Трећи разред 9 301   Драгица Ивковић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 28.05., 4.06.
Трећи разред 11 301   Драгица Ивковић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 28.05., 4.06.
Трећи разред 11 303   Јелена Николић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 28.05., 4.06.
Трећи разред 11 201   Филип Мастиловић 29.01., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05., 4.06.
Трећи разред 13 203  Оливера Тодоровић 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 28.05.
Трећи разред 13 303   Јелена Николић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 28.05., 4.06.
Четврти разред 9 302   Станка Матковић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05.
Четврти разред  11 302   Станка Матковић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05.
Четврти разред  11 012   Војислав Пантић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05.
Четврти разред  13 012   Војислав Пантић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05.
Четврти разред  13 301   Драгица Ивковић 29.01., 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 28.05., 4.06.
Увод у програмирање - трећи разред 9 309   Милош Арсић 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 4.06.
Увод у програмирање - четврти разред 11 309   Милош Арсић 26.02., 5.03., 19.03., 26.03., 16.04., 7.05., 21.05., 4.06.

 

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ (друго полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Пети разред 9 100  Ивана Јовановић Мастиловић 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05.
Пети разред 9 101   Милан Ђукић 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05.
Пети разред 9 201  Марија Зелић 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05.
Пети разред 11 100   Ивана Јовановић Мастиловић 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05.
Пети разред 11 101   Милан Ђукић 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05.
Пети разред 11 201   Марија Зелић 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05.
Пети разред 13 100   Ивана Јовановић Мастиловић  30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05.
Шести разред 9 202   Милана Марић  30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05., 5.06.
Шести разред 9 200   Милица Иконић  30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 3.04., 17.04., 8.05.,  29.05., 5.06.
Шести разред 11 202   Милана Марић  30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05., 5.06.
Шести разред 11 200   Милица Иконић  30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 3.04., 17.04., 8.05.,  29.05., 5.06.
Шести разред 13 203   Катарина Лукић 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 3.04., 17.04., 8.05., 22.05., 29.05.
Шести разред 13 200   Вукашин Брковић 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05., 5.06.
Седми разред 9 102   Марко Цимбаљевић  30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 8.05., 29.05.
Седми разред 9 208   Јелена Илић  30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05.
Седми разред 11 102   Марко Цимбаљевић  30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 8.05., 29.05.
Седми разред 13 102   Марко Цимбаљевић  30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 8.05., 29.05.
Осми - додатна настава 9 011   група професора 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05.
Осми - додатна настава 11 011   група професора 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05.
Осми - додатна настава 11 012   Даница Зечевић 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05.
Осми - додатна настава 13 011   група професора 30.01., 6.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05.
Програмирање - пети 9 309   Тамара Шекуларац 30.01., 6.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05.
Програмирање - пети 11 309   Тамара Шекуларац 30.01., 6.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05.
Програмирање - шести 9 310   Жељко Лежаја  30.01., 6.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 29.05., 5.06.
Програмирање - шести 11 310   Жељко Лежаја  30.01., 6.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 29.05., 5.06.
Програмирање - седми 11 308   Даниил Грбић 30.01., 6.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 8.05., 29.05.
Програмирање - седми 13 310   Жељко Лежаја  30.01., 6.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03., 3.04., 17.04., 29.05., 5.06.

 

 

 


 

ПЛАН ШКОЛЕ